LM-UU ลูกปืนสไลด์ ( Linear bearing),LM3UU, LM4UU, LM5UU, LM6UU, LM8UU, LM8S, LM10UU, LM12UU, LM13UU, LM16UU, LM20UU, LM25UU, LM30UU, LM35UU, LM40UU, LM50UU, LM60UU

ลูกปืนสไลด์ ( Slide Bearing )

            สไลด์บูชมีการใช้งานหลายรูปแบบ เช่นหน้าแปลนกลม หน้าแปลนสี่เหลี่ยม หน้าแปลนวงรี และจะเป็นลูกปืนพร้อมเสื้อเพลาชุบแข็ง ( Suj 2 ) เพลาลูกปืนขนาดต่างๆที่นำมาใช้ร่วมกัน

            MAXCYRUS เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ตลับลูกปืนแบบสไลด์ ( Linear Bearing ) คุณภาพสูงจากประเทศ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกควบคุมคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน + สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า MAXCYRUS

ตลับลูกปืนสไลด์ ( Linear Bearing ) ของ MAXCYRUS ประกอบด้วย

            -Slide Bush                                 -Slide Unit

            -Slide Shaft                                -Slide Guide

            -Slide Way                                 -Slide Table

            -Ball Spline                                 -Linear Actuator

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เมนู