LMTP6UU, LMTP8UU, LMTP10UU, LMTP12UU, LMTP13UU, LMTP16UU, LMTP20UU, LMTP25UU, LMTP30UU, LMTP35UU, LMTP40UU

ลูกปืนสไลด์ ( Slide Bearing )

            สไลด์บูชมีการใช้งานหลายรูปแบบ เช่นหน้าแปลนกลม หน้าแปลนสี่เหลี่ยม หน้าแปลนวงรี และจะเป็นลูกปืนพร้อมเสื้อเพลาชุบแข็ง ( Suj 2 ) เพลาลูกปืนขนาดต่างๆที่นำมาใช้ร่วมกัน

            MAXCYRUS เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ตลับลูกปืนแบบสไลด์ ( Linear Bearing ) คุณภาพสูงจากประเทศ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกควบคุมคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน + สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า MAXCYRUS

ตลับลูกปืนสไลด์ ( Linear Bearing ) ของ MAXCYRUS ประกอบด้วย

            -Slide Bush                                 -Slide Unit

            -Slide Shaft                                -Slide Guide

            -Slide Way                                 -Slide Table

            -Ball Spline                                 -Linear Actuator

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เมนู