PHS ลูกปืนตาเหลือกตัวเมีย
Rod End,Ball joint,ลูกปืนตาเหลือก,ลูกหมาก,ตาเหลือกตัวผู้,ตาเหลือกตัวเมีย,ลูกปืนตาเหลือดไซด์นิ้ว,ตลับลูกปืนตาเหลือก,ตลับลูกหมาก,แบบตัวผู้,แบบตัวเมียPHS8,PHS10,PHS12,PHS14,PHS16,PHS20,PHS22,PHS25,PHS30

Rod end

            ตลับลูกปืนตาเหลือกแบบไม่ต้องการซ่อมบำรุงมีชิ้นเคลือบเทฟลอน PTPE ( Poly tetra fluoro ethylene ) และอีกแบบคือเคลือบทองเหลือง ชิ้นเคลือบเหล่านี้ เป็นผิวสไลด์ระหว่างแหวนในกับแหวนนอก ทำหน้าที่รับแรงไปพร้อมๆกับหน้าที่หล่อลื่น ปลายก้านสูบ เป็นจุดรองลื่นประกอบด้วย กาบเพาเพลาผิวโค้ง ประคองในเสื้อมีลักษณะเป็นวง พร้อมด้วยแกนสลักเกลียว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เมนู