Rod end

            ตลับลูกปืนตาเหลือกแบบไม่ต้องการซ่อมบำรุงมีชิ้นเคลือบเทฟลอน PTPE ( Poly tetra fluoro ethylene ) และอีกแบบคือเคลือบทองเหลือง ชิ้นเคลือบเหล่านี้ เป็นผิวสไลด์ระหว่างแหวนในกับแหวนนอก ทำหน้าที่รับแรงไปพร้อมๆกับหน้าที่หล่อลื่น ปลายก้านสูบ เป็นจุดรองลื่นประกอบด้วย กาบเพาเพลาผิวโค้ง ประคองในเสื้อมีลักษณะเป็นวง พร้อมด้วยแกนสลักเกลียว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เมนู