1. หน้าแรก
  2. /
  3. COUPLING
  4. /
  5. SOT-C
  6. /
  7. SOT-C Coupling คัปปลิ้งอลูมิเนียม

SOT-C Coupling คัปปลิ้งอลูมิเนียม

Category: COUPLING, SOT-C

คัปปลิง ( coupling )

คัปปลิง คือ การส่งผ่านกำลัง โดยการเยื้องศูนย์

การเยื้องศูนย์ เกิดจากสาเหตุ การประกอบชิ้นส่วนกลไกได้อย่างไม่เที่ยงตรง เช่น ชิ้นส่วนมอเตอร์ที่ต่อเข้ากับปั้มน้ำ ตำแหน่งศะนย์กลางของแกนที่จะประกอบไม่ตรงกัน เกิดการเลื่อนตำแหน่งอาจเกิดการเสียหาย รูปแบบของการเชื่อมต่อระหว่างแกนหมุนกับเพลาแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ

            1.การเยื้องศูนย์เชิงมุม เป็นลักษณะการเชื่อมต่อระหว่าง แกนมุมของมอเตอร์ กับเพลาหมุนของเครื่องจักรที่ไม่ได้แนวตรง ทำมุมระหว่างกัน สาเหตุเกิดจากการติดตั้งไม่ดี เอียงองศาทำมุมค่าใดค่าหนึ่ง การเชื่อมต่อแบบนี้ ในแนวเชิงมุมจะสร้างโมเมนต์การโก่งตัวขึ้นที่แกนหมุน และส่งผลต่อให้เกิดการสั่นสะเทือนตั้งแต่ 1เท่าไปถึง 2เท่าของความเร็วรอบแรงสั่นสะเทือนนี้จะส่งผลไปยังตลับลูกปืนของเพลาหมุนทั้งสองฝั่งด้วยสุดท้ายจะเกิดความเสียหายกับเครื่องจักรโดยตรง

            2.การเยื้องศูนย์แนวขนาน จะเกิดขึ้นเมื่อแนวศูนย์กลางของเพลาทั้งสองขนานกัน แต่ไม่ได้อยู่ในแนวขนานเดียวกัน บางครั้งการเยื้องศูนย์ อาจจะเกิดแบบผสมคือ ไม่ขนานและทำมุมเอียงต่อกัน ถ้าความเร็วรอบของเครื่องจักรเปลี่ยนแปลง จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็น 2เท่าของความเร็วรอบ เช่นความเร็วที่เพิ่มขึ้น 2เท่าส่งผลให้การสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้น 4เท่า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เมนู