บูชสัมฤิทธิ์ฝังกราไฟต์ ด้านนอกโครงสร้างเป็นเหล็ก แข็แรงภายในมีชั้นของทองเหลือง และมีส่วนประกอบของกราไฟต์

ซึ่งช่วยให้ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือจาระบีในการช่วยหล่อลื่น การรับโหลดรับแรงทำได้ดีพอสมควร

เหมาะกับงานที่ต้องการสไลด์กลับไปมา อยู่บ่อยๆ สามารถใช้ในงานที่มีการเคลื่อนที่เชิงเส้น หรือเคลื่อนที่แบบหมุนได้

เหมาะกับงานจำพวกเครื่องสูบ เครื่องจักรกลทางการเกษตร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เมนู