บูชพลาสติก ผลิตจากโพลีอะซิทัล (Polyacetal) เป็นวัสดุพิเศษที่สามารถหล่อลื่นได้ด้วยตัวเอง

ใช้ได้ทั้งบนบกและในน้ำ ซึ่งการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่จำเป้นต้องใช้สารหล่อลื่นเข้ามาช่วย

อีกทั้งยังทนการกัดกร่อนได้ดี สามารถผลิตได้หลายขนาดโดยการฉีดขึ้นรูป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เมนู