บูชเพลาโบกี้ / บูชเพลาแหนบ ใช้เหล็กเป้นส่วนประกอบและมีชั้นของโลหะผสมคือทองแดงร่วมด้วย

การใช้งานจำเป้นต้องใช้น้ำมัน/จาระบี ในการหล่อลื่น

สามารถรับโหลดรับแรงได้มาก บูชมีความเที่ยงตรงสูง ใช้กับงานที่มีความเร็วรอบๆสูงๆได้ดี

ใช้งานที่อุณหถูมิ 150-250 องศาเซลเซียส

การประยุกต์ใช้กับงาน -ชุดเกียร์ เครื่องยนต์เผาไหม้ connecting-rod

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เมนู