บูชสัมฤทธิ์ Wrapped Broze Bush ใช้ทองแดงและสังกะสีเป็นโลหะผสม ประกอบกันทำให้สามารถใช้งานกับในการรับโหลดรับแรงสูงๆได้ดี

มีคุณสมบัติ ทนต่อการกัดกร่อน ที่ตัวของบูชเองมีลักษณะเป็นร่องเพชร ซึ่งช่วยกักน้ำมันหรือจาระบีขณะเริ่มทำงาน

เหมาะกับงานพวกเครื่องจักรทางการเกษตร เครื่องจักรกลก่อสร้าง เครน ลิฟ เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เมนู